Środa, 11 stycznia, 2017, 17:40 Wydarzenia
Związek Ukraińców w Polsce potępił zniszczenie pomnika polskich ofiar zamordowanych Hucie Pieniackiej

Związek Ukraińców w Polsce stanowczo potępił zniszczenie pomnika polskich ofiar zamordowanych w lutym 1944 r. we wsi Huta Pieniacka na Ukrainie.

"Związek Ukraińców w Polsce stanowczo potępia zniszczenie przez "nieznanych sprawców" pomnika polskich ofiar zamordowanych w lutym 1944 r. we wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim w Ukrainie. Uznajemy ten akt wandalizmu za prowokację, której celem jest wywołanie kolejnej fali nastrojów antyukraińskich w Polsce i tym samym przeciwdziałanie rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy naszymi narodami i państwami" – zaznaczono w oficjalnym oświadczeniu.

"Autorstwa tej prowokacji nietrudno się domyślić biorąc pod uwagę to, że zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej jest nowym etapem dewastacji i niszczenia upamiętnień na pograniczu polsko-ukraińskim. W latach 2015–2016 na terenie Polski zbezczeszczono i zniszczono ponad dziesięć upamiętnień ukraińskich. Filmową rejestrację większości z nich zamieszczały na swoich portalach tzw. republiki z Doniecka i Ługańska, będące elementem okupacyjnej administracji rosyjskiej na terenie państwa ukraińskiego. Sprawców tej zorganizowanej akcji nie odnaleziono, co w naszym przekonaniu – wielokrotnie przekazywanym organom ścigania i władzom państwowym – jedynie umocniło jej zleceniodawców i wykonawców w poczuciu zupełnej bezkarności. Podkreślaliśmy też, że jednym z celów akcji wykonywanej na terytorium Polski jest sprowokowanie podobnych działań wobec polskich upamiętnień na terytorium Ukrainy.

Obecnie, materiał video obrazujący zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej oraz informacje na temat aktu barbarzyństwa zostały od razu podchwycone i rozpowszechniane za pomocą prorosyjskich stron internetowych. Nieprzypadkowo wybrano również moment prowokacji, tj. sytuację, gdy do Polski przybywają żołnierze USA, a Polska aktywnie wspiera walcząca w obronie swoich granic, jak również Europy Ukrainę.

Każda dewastacja polskiego upamiętnienia będzie przedstawiana jako "dowód" na zwycięstwo sił radykalnych i nacjonalistycznych w Ukrainie, która od trzech lat samotnie walczy z agresją Federacji Rosyjskiej. Owe "dowody" mają osłabić wsparcie społeczeństwa i państwa ukraińskiego dla polityki antyrosyjskich sankcji. Tym bardziej, że w 2009 r. odsłonięcia upamiętnienia w Hucie Pieniackiej dokonali prezydenci Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko.

Słowa solidarności i wsparcia przekazujemy społeczności polskiej w Ukrainie, która poczuła się szczególnie dotknięta zniszczeniem upamiętnienia.

ZUwP z uznaniem przyjmuje podjęcie natychmiastowych działań przez organy śledcze i władze państwowe Ukrainy w celu znalezienia sprawców przestępstwa. Liczymy, że działania te zakończą się powodzeniem.

Do polskich mediów i społeczeństwa zwracamy się o nieuleganie antyukraińskim prowokacjom. Ich autorom chodzi bowiem o zniszczenie dorobku minionych kilkudziesięciu lat w dziele budowania dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Polską a Ukrainą" – podkreślono w oświadczeniu ZUwP.

 

* Jeśli znajdziesz błąd w wiadomości, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter.
реклама
więcej nowości
2018-02-25 03:56:48