На сайті Верховної Ради опубліковано проєкт Закону "Про медіа"

З відкритих джерел

Законопроєкт покликаний врегулювати відносини, пов’язані з поширенням масової інформації та визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону про медіа, № 2693. Головним з підготовки законопроекту є Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Проєкт спрямований на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності в сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа", – йдеться у документі.

Окрема стаття законопроєкту присвячена визначенню термінів у сфері медіа. Визначено, зокрема, значення термінів: "аудіовізуальне медіа", "друковане медіа", "онлайн-медіа" та інші. При цьому, зазначено, що терміни та поняття "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів" у цьому документі застосовуються у значенні, визначеному Законом України "Про запобігання корупції". Інші терміни, що застосовуються в цьому проекті, вживаються у значеннях, встановлених законами України "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації", "Про авторське право і суміжні права", "Про інформацію". Терміни та поняття, визначення яких не надано законодавством України, застосовуються у значенні, визначеному галузевими стандартами, діловою практикою або міжнародними стандартами.

Законопроєкт покликаний врегулювати відносини, пов’язані з поширенням масової інформації та визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері.

Окремими розділами визначено вимоги до змісту інформації та організації надання медіа-сервісів, а також ліцензування та реєстрація у сфері медіа.

Згідно з проєктом, правову основу діяльності у сфері медіа становлять Конституція України, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейська конвенція про транскордонне телебачення, інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон, Закони України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про кінематографію", "Про інформацію" та інші акти законодавства України.

Законопроєктом передбачено, що діяльність у сфері медіа ґрунтується на принципах свободи поширення та отримання інформації, свободи діяльності суб’єктів у сфері медіа, у тому числі вільного визначення змісту інформації, та свободи господарської діяльності. Відповідно до проекту Закону, цензура у сфері медіа забороняється: не допускається незаконне втручання у діяльність суб’єктів у сфері медіа з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, політичних партій, власників відповідних суб’єктів, будь-яких інших фізичних та юридичних осіб. Проектом визначено основні завдання державної політики у сфері медіа.

Передбачено, що Верховна Рада України визначає засади державної політики у сфері медіа та законодавчі основи її реалізації; Кабінет Міністрів України, центральні та інші органи виконавчої влади, органи державної влади, колегіальні конституційні органи в межах своєї компетенції забезпечують реалізацію засад державної політики у сфері медіа. Органом державного регулювання діяльності у сфері медіа, а також органом нагляду (контролю) у цій сфері є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Також визначено, що основоположним документом, який визначає цілі та напрями діяльності Національної ради з питань телерадіомовлення є Стратегія її діяльності, котра розробляється на засадах забезпечення плюралізму думок, задоволення та забезпечення інформаційних прав громадян, створення сприятливого підприємницького середовища, розвитку громадянського суспільства, захисту прав окремих етнічних та соціальних груп та переглядається Національною радою не рідше одного разу на три роки. Проектом передбачено створення системи мовлення громад.

Окремі розділи проєкту містять заходи реагування на порушення законодавства у сфері медіа та санкції за порушення законодавства у сфері медіа, а також обмеження щодо змісту інформації у медіа, пов’язані зі збройною агресією.

Один з авторів проєкту Закону про медіа, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи законодавчу ініціативу, наголосив: "Ліцензуванню за законопроектом підлягає виключно діяльність з використанням обмеженого радіочастотного ресурсу. Отже, твердження про те, що вся преса підлягає ліцензуванню не відповідає дійсності. Оскільки дія закону поширюється на онлайн-медіа, відповідно, до них можуть бути застосовані заходи реагування та санкції передбачені законом. В тому числі штрафи й заборона поширення медіа на території України, яка відбувається виключно за рішенням суду(!)". Голова Комітету також підкреслив, що "мовні питання в остаточній версії закону повністю відображають посилання на Закон про захист української мови та навіть розширюють його застосування для ОТТ-платформ і традиційного ТБ".

Нагадаємо, 23 грудня на засіданні Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики були враховані деякі зауваження "Опозиційної платформи – За життя" і було досягнено певного компромісу щодо законопроєкту про медіа.  Про це під час брифінгу після засідання Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив народний депутат України, фракція "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Павленко.

Loading...