22 лютого, 12:00
Чат-конференція: Віталій Пекарчук

Чат-конференція з головою ДПС у Львівській області Віталієм Пекарчуком на тему: «Задекларуймо свої доходи – це наш громадянський обов’язок».

Відповіді на запитання
 • Василь
  В мене є іпеотечний кредит отриманий ще в 2008 році в доларах. Тоді це було будівництво будинку - зараз це, відповідно, квартира.
  Чи маю я право на податковий кредит. До цього часу таким правом я користувався. Які документи для цього потрібно надати.
  Віталій Пекарчук

  Голові ДПС надійшло багато запитань, серед них преважна більшість стосується теми нашої конференції, але є рад питань, які стосуються реформування ДПС, питань організації внутрішньої роботи ДПС у Львівській області, питань, які стосуються особисто голови ДПС В. Пекарчука, тому, враховуючи, обмежений час проведення чат-конференції в першу чергу будуть дані відповіді на питання, які стосуються декларування доходів громадян, а після того максимально будуть висвітлені решту питань.

  Право на включення до податкової знижки надається платнику за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних років, починаючи з року, у якому платник податку використовує це житло, як основне місце проживання (тобто отримає відмітку про реєстрацію у паспорті).

 • Оксана
  Віталіє Семеновичу! Я отримала минулого року в подарунок від батька квартиру. Нотаріус нам повідомила, що податку у цій ситуації не потрібно сплачувати. Та чи потрібно мені подавати річну декларацію?
  Віталій Пекарчук

  Доходи, отримані платником податків у вигляді подарунку або спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою, не відображаються в річній декларації про майновий стан та доходи, при умові, що протягом минулого року ви не отримували ще інші доходи, які підлягають обов’язковому декларуванню.

 • Ігор Лемешко
  п. Віталію! Скажіть будь-ласка, яку відповідальність передбачено на неподання декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб?
  Віталій Пекарчук

  Відповідно до статті 164¹ Кодексу про адміністративні порушення неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-136 грн).

  Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-136 грн).

 • Правда
  Чому ви не приймаєте звітність від платників ПДВ у віконечках а заставляєте подавати електронно.
  Це ж протизаконно.
  Відповідно до договору про електронну звітність платники податків не зобов'язані подавати виключно Email.(стосується малих підприємств та підприємців)
  Віталій Пекарчук

  Відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 25.11.2011 № 1492

  Декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку, одним із таких способів на вибір платника податків:

  а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

  б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

  в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

  Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

  Відповідно до пункту 201.15 статті 201 Кодексу платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період – квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

 • михайло
  Чи підлягає реєстрації платником ПДВ СГД, який отримав попередню оплату за товар (роботи, послуги) в сумі 300100 грн?
  Віталій Пекарчук

  Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу під обов’язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн (без урахування податку на додану вартість).

  Тобто, особа (у т. ч. і новостворена), окрім особи, яка є платником єдиного податку, зобов’язана зареєструватись як платник податку на додану вартість після моменту фактичного здійснення операцій з постачання товарів/послуг (отримання коштів), сума яких сукупно перевищує 300 тис. гривень.

  У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 300 тис. грн.

 • Каспрюк
  Скажіть будь-ласка, коли необхідно сплатити суму податку, зазначену в річній податковій декларації?
  Віталій Пекарчук

  Платники податку на доходи фізичних осіб подають до 1 травня року, що настає за звітним, до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік. Відповідно до пункту 179.7 статті 179 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

 • Олена Брик
  Шановний Віталіє Семеновичу! Скажіть, чи змінилась у 2012 році форма декларації про майновий стан і доходи?
  Віталій Пекарчук

  Так, форма річної декларації про майновий стан і доходи за 2011 рік у 2012 році змінилася, платники подають Декларацію, затверджену наказом Міністерства фінансів України за №1395. До декларації передбачені додатки, які є її складовою частиною і без декларації не дійсні. Додатки до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів або витрат, розрахунок яких міститься у цих додатках.

  Слід звернути увагу, на те, що з13 лютого 2012 року було внесено ще ряд змін у форму декларації про майновий стан і доходи та до Інструкції щодо її заповнення.

  Нова форма декларації в порівнянні з попередньою містить вісім розділів замість десяти. Вилучено IХ розділ «Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи» та X розділ «Зобов’язання фінансового характеру та інші видатки».

  Крім того, зменшилась кількість додатків до декларації. Замість дев’яти, в новій редакції передбачено сім додатків. Додатки 2, 3 та 5 попередньої редакції об’єднані в єдиний додаток 2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду(суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна».

  Слід зазначити, що значних змін зазнав дев’ятий додаток. Сьогодні це є додаток 7 «Відомості про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру». Його подають державні службовці, особи, які претендують на зайняття посад державного службовця, судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати, кандидати у депутати тощо. Такий додаток, у разі відсутності обов’язку щодо подання декларації відповідно до норм Податкового кодексу, подається як самостійний документ, без заповнення та подання декларації та додатків 1-6 до неї. Крім того, в додатку 7 декларуються доходи та майно, як самого декларанта, так і членів його сім’ї.

  Бланки податкових декларацій безоплатно надаються платникам податку на їх запит, а також податкові органи допомагають у їх заповненні.

 • Семенович
  Чи може подати замість платника податку річну податкову декларацію про майновий стан і доходи інша особа?
  Віталій Пекарчук

  Передбачено, що платник податку заповнює податкову декларацію самостійно або це може зробити нотаріально уповноважена ним на це особа.

  Крім того, за неповнолітніх осіб або осіб, визначених судом недієздатними, податкову декларацію подають їхні батьки (опікуни, піклувальники).

  Обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації про доходи, отримані протягом звітного року платником податку, який помер, покладається на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців).

 • Фельдман
  Я виїждаю за кордон на постійне місце проживання. Як і в який термін я маю подати декларацію в свою податкову?
  Віталій Пекарчук

  Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до органу державної податкової служби податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

  Орган державної податкової служби протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

 • Онисько Катерина
  Пане Віталію!Я чула, що у попередні роки можна було письмово звернутись до податкової інспекції з проханням заповнити декларацію. Чи можливо це у 2012 році?
  Віталій Пекарчук

  Так, громадянин має змогу до 1 березня 2012 року звернутися із запитом до відповідного податкового органу з проханням надати роз’яснення щодо заповнення річної податкової декларації, а орган державної податкової служби зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

усі новини
реклама
Top
2019-02-20 22:13 :10