live

Як влада готує законодавче обмеження прав профспілок

Мамка Григорій
Мамка Григорій

Народний депутат України IX скликання від "Опозиційної платформи - За життя"

Акція протесту профспілок у Києві Страна.ua

Черговий нормотворчий витвір чекає на своє винесення на розгляд до сесійної зали Верховної Ради. Його автором є 42 народних депутата від "Слуги народу". І мова йде про проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок). Подається він  під гаслом необхідності удосконалення та осучаснення правового регулювання діяльності профспілок, в тому числі, щодо їх участі у трудових відносинах. Необхідність осучаснення профспілок ніхто не заперечує. Але питання у деталях та методах реалізації цієї меті. Як зауважує навіть Головне науково-експертне управління Верховної Ради у власному висновку до законопроєкту: "у проєкті, одночасно з осучасненням відповідного законодавства, пропонується обмеження багатьох прав і гарантій діяльності профспілок, чим порушується державна гарантія на реалізацію трудових прав громадян".

Отже по суті. Законопроєктом пропонується зміни до Кодексу законів про працю України та до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" 

Зокрема, пропонується виключити наступні повноваження профспілок:

  • приймати рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір з керівником підприємства, якщо він порушує Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором;
  • здійснювати контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
  • здійснювати контроль за наданням пенсіонерам та особам з інвалідністю, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих закладів та іншими соціальними послугами і пільгами;
  • вимагати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
  • перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, в яких працюють члени профспілок;
  • перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво;
  • притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається без попередньої згоди виборного профспілкового органу, членами якого вони є;
  • будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи, організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори не можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям;
  • допускається звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад;
  • не надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада) працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень.

А тепер зверну увагу на відверте юридичне невігластво, що міститься в конкретних новелах законопроєкту.

Законопроєкт зазначає, що на одному підприємстві, в установі, організації може бути утворено не більше 2 первинних профспілкових організації. Авторів законопроєкту не втримало, що таким чином, порушується ст.2,3 Конвенції МОП про свободу об‘єднання та захисту прав об‘єднуватися у профсоюзи (так звана Конвенція МОП 87), ст.22 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, ст.5 Європейської соціальної хартії, ст.36 Конституції України, ст.6 Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності". І це не рахуючи того, що така дискримінаційна норма позбавляє громадян України права на свободу об’єднання, яке гарантоване  Конституцією України.

Новини за темою: Під Радою мітингують представники профспілок. Фото

Автори законопроєкту пропонують виключити можливість створення профспілок особами, що навчаються в одному закладі освіти. Така норма прямо суперечить ст. 22, 36 Конституції України та Міжнародній Конвенції МОП 87.

В законопроєкті міститься пропозиція про позбавлення профспілок права здійснювати контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей. І це не узгоджується з визначенням профспілок представниками застрахованих осіб у ст. 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тобто вже закладується конфлікт норм. 

Пропонується скасувати без належної аргументації, норму про обов’язок роботодавця у разі затримки виплати заробітної плати на вимогу профсоюзу давати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства чи установи або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. 

Виключається положення про обов’язковість розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування та роботодавцями пропозицій профспілок про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов'язаних зі звільненням працівників. А це протирічить ст. 50 Закону України "Про зайнятість", (де чітко міститься вимога до роботодавця вживати заходів для запобігання масовим звільненням, у тому числі шляхом проведення консультацій з профспілками). Крім того це протирічить положенню Директиви Ради 98/59/ЄС, яка має бути імплементована в національне законодавство згідно Угоди про асоціацію. Там також передбачено проведення роботодавцем консультацій з представниками працівників у разі планування ним проведення скорочення штатів.

У проєкті пропонується скасувати: право роботодавця надавати профспілкам інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства (конфлікт норм із ст. ст. 4, 5 Закону України "Про інформацію", а також грубе порушення норм Міжнародної конвенції МОП про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця.

І на завершення. Законопроєкт також позбавляє працівників, які обираються  до складу профспілкових органів додаткових гарантій під час притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, звільнення членів виборних профспілкових органів без згоди профоргану (зміни до ст. 252 КЗпП, ст. 41 Закону). Зрозуміло, що таким чином це фактично надає широкі можливості тиску на представників профсоюзу. А з юридичної точки зору – це  чергове порушення цим законопроєктом вимог ст. 1, 2 Конвенції МОП № 135 про захист прав представників працівників на підприємстві та можливостей, що їм надаються. 

Отже, цілком очевидним є суттєве обмеження цим законопроєктом прав профспілок. З правової точки зору, в нормах законопроєкту закладено багато конфлікту норм з нині чинним українським законодавством, виникає ризик порушення зобов’язань України за міжнародними договорами, в тому числі положень Угоди про асоціацію між Україною та конвенцій Міжнародної організації праці.

Але особливо цей законопроєкт починає "грати фарбами", коли згадати, що влада вже неодноразово заявляла про велику приватизацію державних підприємств, яких зараз налічується 3789. І зрозуміло, у разі прийняття такого законопроєкті, можливість працівникам захистити свої права через профсоюзи – буде лише умовною. 

Григорій Мамка

Редакція не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють у блогах на сторінках ZIK.UA

*Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.